لیره ترک یکای پول کشور ترکیه

Turkish Lira is the currency of Turkey 

در این مقاله قصد داریم شما مخاطبین عزیز را با یکای پول کشور ترکیه آشنا کنیم در ادامه با آنتیک ملل همراه باشید.

لیره ترک یکای پول کشورهای ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی است. یکای زیرین لیره کروش است. هر صد کروش مساوی یک لیره است. چاپ پول در ترکیه بر عهدۂ بانک مرکزی ترکیه (ایش بانک و آک بانک) می‌باشد.

از تاریخ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ ۶صفر از چرخش پولی پاک شد و از آن پس به آن لیره ترک جدید یا YTL (به ترکی استانبولی: Yeni Türk lirası) گفته شد؛ و از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ از YTL به TL تغییر کرد. در حال حاضر فقط در ترکیه تا ۱۰۰۰۰ اعتبار روز مره داردو الباقی مبالغ رقم بالا در بانکها به صورت سرمایه‌گذاری تا ۳۰ درصد پرداخت می‌گردد. این فراخان تا آخر سال ۲۰۲۱ اعتبار دارد و به بعد جمع‌آوری خواهد شد.

تاکنون بر روی پولبرگ‌های لیره فقط نگاره آتاتورک و عصمت اینونو نقش بسته‌اند. البته عصمت اینونو فقط یک رئیس‌جمهور بین سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰ بود.

200 banknote لیره ترک

نسخه اول (سریE۱) سال ۱۹۲۷


تصویر ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت
جلو پشت جلو پشت
E1 1 TL arka yüz.jpg E1 1 TL ön yüz.JPG یک لیره ۹۰ × 166 mm سبز زیتونی ساختمان مجلس، قلعه آنکارا، karasabanla çift süren bir köylü ساختمان سابق نخست‌وزیری

E1 5 TL ön yüz.jpg E1 5 TL arka yüz.JPG پنج لیره ۹۴ × 170 mm آبی تیره قلعه آنکارا و ساختمان مجلس، یک بزقورت آق کؤپرو

E1 10 TL ön yüz.jpg E1 10 TL arka yüz.JPG ده لیره ۹۹ × 175 mm افلاطون قلعه آنکارا و تصویر یک بزقورت نمایی از قلعه آنکارا

E1 50 TL ön yüz.jpg E1 50 TL arka yüz.jpg پنجاه لیره ۱۰۸ × 185 mm قهوه‌ای و سبز زیتونی موتیفی در وسط و تصویری از آتاترک در راست Afyon şehrinden bir görünüm

E1 100 TL ön yüz.jpg E1 100 TL arka yüz.jpg صد لیره ۱۱۲ × 189 mm سبز زیتونی پرتره مصطفی کمال آتاترک تصویری از یک روستا

E1 500 TL ön yüz.jpg E1 500 TL arka yüz.jpg پانصد لیره ۱۲۰ × 194 mm قهوه‌ای و زرد Solda Sivas Gökmedrese, sağda پرتره آتاتورک Sivas şehrinden bir görünüm

E1 1000 TL ön yüz.jpg E1 1000 TL arka yüz.jpg هزار لیره ۱۲۴ × 201 mm آبی تیره پرتره آتاتورک Sakarya demiryolu hattı


سری دوم اسکناسها (1937 – 1942)


نگاره ارزش ابغاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
روی پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ

اسکناسهای لیر و کوروش


50 Kurus on.jpg 50 Kurus arka.jpg پنجاه کروشی ۵۵ × 125 mm رو: زرد و سبز روشن
پشت: سبز و قهوه‌ای تصویر عصمت اینونو Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski İdare Merkezi Binası ۲۶ ژوئن ۱۹۴۴ ۱ اوت ۱۹۴۷

1 Turk Lirası on.jpg 1 Turk Lirası arka.jpg یک لیری ۶۰ × 135 mm رنگ ارغوانی Boğaziçi’nden bir görünüm 25 Nisan 1942 ۱ اوت ۱۹۴۷

2 Bucuk Turk Lirası on.jpg 2 Bucuk Turk Lirası arka.jpg دو نیم لیر ۶۵ × 145 mm رنگ سبز زیتونی روشن تصویر مصطفی کمال آتاترک بنای یادبود پیروزی (آنکارا) 25 Nisan 1939 15 Temmuz 1952

5 Turk Lirası on.jpg 5 Turk Lirası arka.jpg پنج لیری ۷۰ × 155 mm رو: آبی
پشت: سبز Güvenlik Anıtı 15 Ekim 1937 10 Kasım 1952

E-2 10 TL on.jpg E-2 10 TL arka.jpg ده لیری ۷۵ × 165 mm کرم Ankara Kalesi’nden bir görünüm 16 Mayıs 1938 ۲ ژوئن ۱۹۵۲

E-2 50 TL on.jpg E-2 50 TL arka.jpg پنچاه لیری ۸۰ × 175 mm بنفش Ankara keçileri 1 Nisan 1938 ۲ ژوئن ۱۹۵۲

E-2 100 TL on.jpg E-2 100 TL arka.jpg سد لیری ۸۵ × 185 mm قهوه‌ای تیره داردانل’ndan bir görünüm 1 Mart 1938 15 Ekim 1942

E-2 500 TL on.jpg E-2 500 TL arka.jpg پانصد لیری ۹۰ × 195 mm رنگ سبز زیتونی روشن Rumelihisarı’ndan bir görünüm ۱۵ ژوئن ۱۹۳۹ 24 Nisan 1946

E2 500 TL on.jpg E2 500 TL arka.jpg تصویر عصمت اینونو 18 Kasım 1940 24 Nisan 1946

E-2 Ataturk 1000 TL on.jpg E-2 Ataturk 1000 TL arka.jpg هزار لیری ۹۵ × 205 mm رنگ ابی مایل به خاکستری تصویر مصطفی کمال آتاترک Güvenlik Anıtı ۱۵ ژوئن ۱۹۳۹ 24 Nisan 1946

E-2 İnonu 1000 TL on.jpg E-2 İnonu 1000 TL arka.jpg تصویر عصمت اینونو 18 Kasım 1940 24 Nisan 1946


نسخه سوم

E-3 2,5 TL arka.jpg 2,5 Lira ۶۵ × 145 mm Eflatun ve kahverengi عصمت اینونو’nün portresi Ankara Halkevi 27 Mart 1947 15 Temmuz 1952

E-3 10 TL on.jpg E-3 10 TL arka.jpg 10 Lira ۶۵ × 155 mm Turuncu ve bej

Mahalli giysiler içinde üç Türk köylü kadını 15 Ocak 1942 1 Nisan 1950
E-3 50 TL on.jpg E-3 50 TL arka.jpg 50 Lira ۸۰ × 175 mm Ön yüz: Eflatun ve yeşil

Arka yüz: Eflatun Ankara keçileri 25 Nisan 1942 1 Aralık 1951
E-3 100 TL on.jpg E-3 100 TL arka.jpg 100 Lira ۷۵ × 175 mm Kahverengi

Üzüm salkımı tutan kız ۱۵ اوت ۱۹۴۲ 25 Nisan 1946
E-3 500 TL on.jpg E-3 500 TL arka.jpg 500 Lira ۸۵ × 185 mm Zeytuni yeşil

Ankara Sanat Okulu’nda uygulamalı ders yapan öğrenciler 24 Nisan 1946 15 Nisan 1953
E-3 1000 TL on.jpg E-3 1000 TL arka.jpg 1.000 Lira ۹۵ × 195 mm Mavi İzciler

نسخه چهارم (1947 – 1948)

10 Lira ۷۵ × 165 mm Kırmızı عصمت اینونو’nün portresi Sultan Ahmet Çeşmesi ۱۷ Şubat 1947 ۲ ژوئن ۱۹۵۲
E-4 100 TL on.jpg E-4 100 TL arka.jpg 100 Lira ۸۳ × 181 mm Yeşil روملی حصار’ndan bir görünüm 18 Temmuz 1947 10 Ekim 1952

نسخه پنجم  (1952 – 1971)

2,5 Lira ۶۵ × 145 mm Kırmızımtrak eflatun Atatürk portresi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi Ankara Eski Binası 15 Temmuz 1952 20 Ekim 1966
E-5 5 TL on.jpg E-5 5 TL arka.jpg 5 Lira ۶۸ × 150 mm Mavi Fındık toplayan köylü kızları 10 Kasım 1952 8 Ocak 1968

E-5 10 TL on.jpg E-5 10 TL arka.jpg 10 Lira ۷۱ × 155 mm Yeşil Edirne Meriç

Köprüsü ۲ ژوئن ۱۹۵۲ 4 Temmuz 1966
E-5 50 TL on.jpg E-5 50 TL arka.jpg 50 Lira ۷۴ × 160 mm Kahverengi Ulus’taki [[بنای یادبود پیروزی (آنکارا)|Zafer Anıtı]]’ndan bir figür 1 Aralık 1951 7 Mayıs 1979
E-5 100 TL on.jpg E-5 100 TL arka.jpg 100 Lira ۸۰ × 170 mm Zeytuni yeşil

Gençlik Parkı’ndan bir görünüm 10 Ekim 1952 12 Nisan 1976
E-5 500 TL on.jpg E-5 500 TL arka.jpg 500 Lira ۸۰ × 170 mm Kahverengi İstanbul مسجد سلطان احمد، Dikilitaş ve Hipodrom 15 Nisan 1953 1 Eylül 1976

E-5 1000 TL on.jpg E-5 1000 TL arka.jpg 1.000 Lira ۸۰ × 170 mm Eflatun روملی حصار’ndan Boğaziçi’nin bir görünümü 15 Nisan 1953 7 Mayıs 1979
Kaynaklar: TCMB – Turkish Banknotes.info

نسخه ششم (1966–1983)

ارزش ابعاد رنگ اصلی شناخت تاریخ
جلو پشت جلو پشت تاریخ شروع به چاپ تاریخ پایان چاپ

نسخه هفتم (1979 – 1989)

10 Lira ۱۲۲ × 55 mm Pembe ve zeytuni yeşil Atatürk portresi Atatürk’e çiçek sunan çocuk öğrenci grubu 25 Aralık 1979 ۲۱ اوت ۱۹۸۷
100 TL obverse.jpg 100 TL reverse.jpg 100 Lira ۱۳۱ × 61 mm Erguvan ve kahverengi Ankara Kalesi, محمد عاکف ارسوی’un portresi, müze haline getirilen Ankara’daki evi ve مارش استقلالmızın ilk iki dörtlüğü 26 Aralık 1983 ۲۱ اوت ۱۹۸۹
500 TL obverse.jpg 500 TL reverse.jpg 500 Lira ۱۴۰ × 72 mm Mavi İzmir Saat Kulesi 1 Temmuz 1983 ۲۱ اوت ۱۹۸۹
1000 TL obverse.jpg 1000 TL reverse.jpg 1 000 Lira ۱۴۰ × 72 mm Mor محمد دوم ve İstanbul 31 Mart 1986 ۳ اوت ۱۹۹۲

 1. versiyon 1. versiyon 5.000 Lira ۱۴۰ × 72 mm Kahverengi, oranj ve mavi Mevlana Müzesi ve Muhammed Celaleddin-i Rumi figürü 2 Kasım 1981 31 Ocak 1994
 2. ve 3. versiyon 2. ve 3. versiyon ۱۴۶ × 72 mm Kahverengi ve yeşil 29 Temmuz 1985 31 Ocak 1994
 3. versiyon 4. versiyon Afşin Elbistan Termik Santrali 28 Mayıs 1990 31 Ocak 1994
  10000 TL obverse.jpg E7 10 000 TL arka yüz.jpg 10 000 lira ۱۴۶ × 72 mm Ön yüz: Mor ve yeşil
  Arka yüz: Yeşil معمار سنان ve مسجد سلیمیه 25 Ekim 1982 15 Aralık 1995
  20000 TL obverse.jpg 20000 TL reverse.jpg 20 000 lira ۱۵۲ × 76 mm Ön yüz: Bordo kırmızı
  Arka yüz: Mor Ankara Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası 9 Mayıs 1988 9 Eylül 1997
  50000 TL 1994 obverse.jpg 50000 TL 1994 reverse.jpg 50 000 lira ۱۵۲ × 76 mm Yeşil مجلس ملی کبیر ترکیه binası 15 Mayıs 1989 5 Kasım 1999

سال ۱۹۹۰

نسخه هشتم  (2005 – 2009)

Sekizinci emisyon (E8 serisi) (2005 – 2009)

1لیر-5لیر- 10لیر-20لیر-50لیر 100لیر

نسخه نهم  (2005 – 2009)

1لیر-5لیر- 10لیر-20لیر-50لیر 100لیر

لیرهٔ جدید

لیرهٔ جدید یا لیرهٔ نو ترکیه یا به اختصار YTL که مخفف Yeni Türk Lirası (ترکی) می‌باشد، یکای پول ترکیه است. تورم این پول در ترکیه ۸٫۸ درصد در سال است.[۵] از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی واحد پول ترکیه که به صورت موقت لیرهٔ جدید ترک نامیده می‌شد، دوباره به واحد پول لیره ترک، Türk Lirası بازگشت. به این ترتیب از ابتدای سال ۲۰۰۹ یکای پول ترکیه «لیرهٔ ترک» نامیده می‌شود

1لیر-5لیر- 10لیر-20لیر-50لیر 100لیر

adminmatin
ارسال دیدگاه