سکه پهلوی دوم

سکه پهلوی دوم

سکه پهلوی دوم فروشگاه اینترنتی سکه پهلوی و سکه قدیمی در فروشگاه اینترنتی آنتیک ملل برای فروش به شما مشتریان عزیز موجود می باشد

مشاهده همه 7 نتیجه

شبکه لیست

سکه ۱ ریالی پهلوی ۲۵۳۷

3,500 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه ۱ ریالی پهلوی ۲۵۳۷
 • روی سکه ۱ ریال تاج خوشه گندم
 • پشت سکه شیرو خورشید
 • وضعیت:دست دوم
 • کیفیت:خوب

سکه ۱ ریالی ۲۵۳۶ پهلوی

3,500 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه ۱ ریالی ۲۵۳۶ پهلوی
 • جنس نیکل
 • روی سکه ۱ ریال خوشه گندم تاج
 • پشت سکه شیر و خورشید
 • وضعیت “دست دوم
 • کیفیت:خوب
-20% سکه 10 ریالی پهلوی (2537)

سکه ۱۰ ریالی پهلوی (۲۵۳۷)

10,000 تومان 8,000 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه 10

سکه ۱۰ ریالی پهلوی (۲۵۳۷)

10,000 تومان 8,000 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه ۱۰ ریالی پهلوی (۲۵۳۷)
 • روی سکه نیم رخ محمد رضا شاه
 • پشت سکه شیر وخورشید وتاج
 • جنس نیکل
 • وضعیت:دست دوم غیر بانکی
 • کیفیت:خوب
-20% سکه 10 ریالی پهلوی (2536)

سکه ۱۰ ریالی پهلوی (۲۵۳۶)

10,000 تومان 8,000 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه 10

سکه ۱۰ ریالی پهلوی (۲۵۳۶)

10,000 تومان 8,000 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه ۱۰ ریالی پهلوی (۲۵۳۶)
 • روی سکه نیم رخ محمد رضا شاه
 • پشت سکه شیر و خورشید و تاج
 • وضعیت:دست دوم غیر بانکی
 • کیفیت:خوب
-20% 20ریالی2535

سکه ۲۰ ریالی۲۵۳۵شاهنشاهی

5,000 تومان 4,000 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه 20

سکه ۲۰ ریالی۲۵۳۵شاهنشاهی

5,000 تومان 4,000 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه ۲۰ ریالی۲۵۳۵شاهنشاهی
 • روی سکه تصویر محمد رضا
 • پشت سکه شیر و خورشید برگ زیتون و گندم
 • جنس نیکل
 • وضعیت :عکسها نمونه

سکه ۱۰ ریالی پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی

3,000 تومان
 • ویژگییهای محصول
 • سکه ۱۰ ریالی پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی
 • روی سکه نیم رخ محمد رضا
 • وپشت سکه تصویر شیرو خورشید برگ زیتون
 • ۲۵۳۵ شاهنشاهی
 • جنس نیکل
 • وضعیت:دست دوم
 • کیفیت:خوب

سکه بیست ریالی فائو

30,000 تومان
 • ویژگیهای محصول
 • سکه بیست ریالی فائو
 • جنس:نیکل
 • یک طرف سکه شیرو خورشید
 • طرف دیگر نیم رخ محمد رضا
 • وضعیت:بانکی

مشاهده همه 7 نتیجه