اسکناس پهلوی دوم

اسکناس پهلوی دوم

اسکناس پهلوی دوم فروش انواع اسکناس پهلوی دوم در فروشگاه اسکناس قدیمی آنتیک ملل با تخفیف های استثنائی قابل عرضه می باشد

نمایش 1–12 از 66 نتیجه

شبکه لیست

اسکناس ۲۰۰ ریالی محمد رضا شاه

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۲۰۰ ریالی محمد رضا شاه پهلوی
 • سری سوم بانک ملی
 • تاریخ انتشار ۱۳۳۰
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی
 • (ف پهلوی ۳)
 • روی اسکناس تصویر محمد رضا
 •  پشت اسکناس پل ورسک مازندران
 •  با امضاء ابتهاج و محمد علی بامداد

اسکناس ۵۰ ریالی محمد رضا پهلوی

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۵۰ ریالی محمد رضا پهلوی
 • سری سوم
 • امضاء ابتهاج ،وارسته
 • تاریخ انتشار ۱۳۳۰٫۱۳۲۷
 • (ف پهلوی۳)

اسکناس قدیمی۱۰۰۰۰ ریالی سری ۱۵

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس قدیمی۱۰۰۰۰ ریالی سری ۱۵
 • با امضاء محمد یگانه
 • وامضاء یوسف خوش کیش
 • فیلیگران (ف پهلوی ۵)
 • وضعیت: عکسها نمونه می باشد

اسکناس قدیمی ۱۰۰۰۰ ریالی پهلوی سری۱۴

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس قدیمی ۱۰۰۰۰ ریالی پهلوی سری۱۴
 • با امضاء محمد یگانه
 • وامضاء حسنعلی مهران
 • فیلیگران (ف پهلوی ۵)
 • وضعیت:عکسها نمونه میباشد

اسکناس قدیمی ۱۰۰۰۰ریالی پهلوی دوم

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس قدیمی ۱۰۰۰۰ریالی پهلوی دوم
 • با امضاء هوشنگ انصاری
 • و امضاء محمد یگانه
 • فیلیگران (ف پهلوی ۵)
 • تاریخ انتشار ۱۳۵۴
 • وضعیت:عکسا نمونه می باشد

اسکناس قدیمی ۵۰۰۰ ریالی محمد رضا پهلوی

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس قدیمی ۵۰۰۰ ریالی محمد رضا پهلوی
 • با امضاء محمد یگانه
 • وامضاء یوسف خوش کیش
 • فیلیگران (ف پهلوی ۵)
 • سری پانزدهم
 • وضعیت:عکسها نمونه میباشد

اسکناس قدیمی ۱۰۰۰ ریالی پهلوی دوم

اسکناس قدیمی ۱۰۰۰ ریالی پهلوی دوم

 • امضای محمد یگانه
 • امضای یوسف خوش کیش
 • فیلیگران(ف پهلوی ۵)
 • سری پانزدهم

اسکناس قدیمی ۵۰۰ ریالی پهلوی دوم

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس قدیمی ۵۰۰ ریالی پهلوی دوم
 • سری سیزدهم
 • با امضاء هوشنگ انصاری
 • و امضاء حسنعلی مهران
 • فیلیگران (ف پهلوی ۵)
 • وضعیت:عکسها نمونه میباشد

اسکناس قدیمی ۵۰۰ ریالی پهلوی

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس قدیمی ۵۰۰ ریالی پهلوی
 • با امضاء هوشنگ انصاری
 • وامضاء محمد یگانه
 • فیلیگران (ف پهلوی ۵)
 • روی اسکناس تصویر محمد رضا
 • پشت اسکناس نقش جام مارلیک
 • وضعیت:عکسها نمونه

اسکناس قدیمی ۲۰۰ ریالی شهیاد

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس قدیمی ۲۰۰ ریالی شهیاد
 • با امضاء هوشنگ انصاری
 • و امضاء حسنعلی مهران
 • فیلیگران (ف پهلوی ۵)
 • سری سیزدهم
 • پشت اسکناس میدان شهیاد
 • وضعیت :عکسها نمونه

نمایش 1–12 از 66 نتیجه