اسکناس پهلوی اول

اسکناس پهلوی اول

اسکناس پهلوی اول فروش اسکناس های قدیمی دوره پهلوی اول در فروشگاه اینترنتی اسکناس و سکه قدیمی

نمایش 1–12 از 28 نتیجه

شبکه لیست

اسکناس ۲۰ ریالی رضا شاه سری اول

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۲۰ ریالی رضا شاه سری اول
 • با امضاء دکتر لیندن بلات و دکتر علامیر
 • چاپ اسکناس آمریکا

اسکناس ۱۰۰ ریالی رضا شاه سری دوم

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۱۰۰ ریالی رضا شاه
 • سری دوم
 • با امضاء عبد الحسین هژیر و حسین علاء
 • تصویر رضا شاه با کلاه بزرگ
 • وضعیت:ناموجود

اسکناس ۵۰۰ ریالی رضا پهلوی اول

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۵۰۰ ریالی رضا پهلوی اول
 • امضا:عبد الحسین هژیرو حسین علاء
 • سری دوم
 • وضعیت:ناموجود

اسکناس ۵۰۰ ریالی رضاشاه پهلوی

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۵۰۰ ریالی رضاشاه پهلوی
 • امضای دکتر علامیر دکتر لیندن بلات
 • سری اول
 • وضعیت:ناموجود

اسکناس ۱۰۰ ریالی رضا شاه پهلوی

 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۱۰۰ ریالی رضا شاه پهلوی
 • اسکناس قدیمی وکلکسیونی
 • مهر بنفش
 • امضاء امیر خسروی و عبدالحسین هژیر
 • وضعیت:بانکی تصاویر نمونه می باشد

اسکناس ۵۰ ریالی قدیمی رضا شاه سری ۶

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۵۰ ریالی قدیمی رضا شاه سری ۶
 • با امضاء رضا قلی امیر خسروی
 • و امضاء عبالحسین هژیر
 • فیلیگران تاج(ف پهلوی ۱)
 • بدون مهر
 • وضعیت:عکسها نمونه میباشد

اسکناس ۵ ریالی قدیمی رضا شاه پهلوی

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۵ ریالی قدیمی رضا شاه پهلوی
 • تاریخ انتشار ۱۳۱۷
 • تصویر نیم رخ بدون کلاه وبدون مهر
 • با امضاء رضا قلی امیر خسروی
 • و امضاء عبدالحسین هژیر
 • وضعیت:عکسها نمونه می باشد

اسکناس ۵پهلوی ۵۰۰ریالی

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۵پهلوی ۵۰۰ریالی
 • امضاء رضا قلی خسروی وامضاء عبدالحسین هژیر
 • فیلگران نیم رخ رضا شاه (ف پهلوی ۲)
 • مهر قرمز
 • وضعیت: عکسها نمونه

اسکناس ۲۰ ریالی پهلوی سری سوم

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۲۰ ریالی پهلوی سری سوم
 • با امضاء رضا قلی امیر خسروی
 • و امضاء عبدالحسین هژیر
 • سال انتشار ۱۳۱۴
 • تصویر رضا پهلوی با کلاه بزرگ
 • عکسها نمونه میباشد
 • وضعیت:بانکی

اسکناس ۱۰ ریالی پهلوی سری اول

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۱۰ ریالی پهلوی سری اول
 • سال انتشار ۱۳۱۱
 • روی اسکناس رضا پهلوی تمام رخ با کلاه کوچک
 • امضا دکتر کورت لیدن بلات
 • و امضاء دکتر علی علامیر
 • عکسها نمونه می باشد
 • وضعیت:بانکی

اسکناس ۵ ریالی پهلوی اول سری اول

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۵ ریالی پهلوی اول سری اول
 • سال انتشار ۱۳۱۱
 • با امضاء دکتر کورت لیدن بلات
 • وامضاء دکتر علی علامیر
 • روی اسکناس رضا پهلوی تمام رخ با کلاه کوچک
 • عکسها نمونه می باشد
 • وضعیت:بانکی

اسکناس ۲۰۰ ریالی پهلوی کد ۱۴۴۹

تومان
 • ویژگیهای محصول
 • اسکناس ۲۰۰ ریالی پهلوی
 • با امضاء عبد الحسین بهنیا وامضاءمهدی سمیعی دوره اول
 • فیلیگران نیم رخ محمد رضا پهلوی ف ۵
 • وضعیت:عکس نمونه کالا

نمایش 1–12 از 28 نتیجه