سری روح‌الله خمینی (۱۳۷۱ تا کنون)

سری روح‌الله خمینی (۱۳۷۱ تا کنون) اسکناسهایی که بعد از رحلت حضرت امام خمینی (ره) چاپ شدند در ادامه با آنتیک ملل همراه باشید.

سری اسکناس‌های روح‌الله خمینی اسکناس‌هایی است که پس از درگذشت حضرت امام خمینی (ره) چاپ شد. یک سال بعد از انقلاب پر شکوه اسلامی که اسکناس‌های تازه قرار بود چاپ شود، سه سال بعد از درگذشت حضرت امام خمینی (ره)، تصویر وی را به تدریج روی اسکناس‌ها جایگزین کردند.

در تمام این اسکناس‌ها نگاره حضرت امام خمینی (ره) در سمت راست روی پول‌ها چاپ شده‌است. از شروع چاپ این اسکناس‌ها تاکنون قالب اصلی آن‌ها تغییری نکرده ولی در پشت آن‌ها بعضی تغییرات رخ داده مانند ۵٬۰۰۰ ریالی که پشت آن‌ها برای بار نخست گل و پرنده چاپ گردید، پس از آن ماهواره امید و سپس سفالینه یافت شده در زابل چاپ شد. همچنین ۲۰٬۰۰۰ ریالی و ۵۰٬۰۰۰ ریالی نیز دست‌خوش این تغییرات بوده‌اند.

adminmatin
ارسال دیدگاه