سری دوازدهم تا پانزدهم بانک مرکزی ایران (۵۷–۱۳۵۳)

سری دوازدهم تا پانزدهم بانک مرکزی ایران (۵۷–۱۳۵۳)

اسکناس‌های این چند سری، آخرین طراحی اسکناس‌های دوره محمدرضا شاه پهلوی هستند. در سری سیزدهم، یک نمونه اسکناس ۱۰۰ ریالی به یادبود پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی منتشر شد که به اسکناس دو تصویر مشهور است. همه اسکناس‌های این سری توسط شرکت انگلیسی Thomas De La Rue به چاپ رسید.در ادامه با آنتیک ملل فروشگاه سکه و اسکناس همراه باشید.

adminmatin
ارسال دیدگاه