اسکناسهای محمد رضا شاه

سری ششم و هفتم بانک مرکزی ایران (۴۷-۱۳۴۵) و (۴۹-۱۳۴۷)

تنها تغییر این سری نسبت به سری‌های پیشین، پرتره محمدرضا شاه است. محمد رضا شاه با یونیفرم نظامی بر تن و کمی مسن‌تر شده است. این سری در ارقام ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریال چاپ شد. برای اولین بار رقم ۵۰۰۰ ریال نیز در این سری طراحی شد که به دلیل کیفیت چاپ پایین و پخش رنگ، به سرعت از چرخه حذف شد. اسکناس ۵۰۰۰ ریال سری ششم با امضای جمشید آموزگار و مهدی سمیعی در پاکستان به چاپ رسیده بودند در ادامه با آنتیک ملل همراه باشید.

1.بیست ریال – پشت اسکناس مینیاتور شکارگاه

2.پنجاه ریال – پشت اسکناس تونل کوهرنگ و سد آن

3.صد ریال – پشت اسکناس پالایشگاه آبادان

4.دویست ریال – پشت اسکناس پل ورسک

5.پانصد ریال – پشت اسکناس نقش جام مارلیک

6.هزار ریال – پشت اسکناس آرامگاه حافظ

در این سری از اسکاناسهای محمد رضا شاه پهلوی برای اولین بار رقم ۵۰۰۰ ریال نیز در این سری طراحی شد که به دلیل کیفیت چاپ پایین و پخش رنگ، به سرعت از چرخه اسکناسهای این دوره حذف شد.

adminmatin
ارسال دیدگاه