اسکناسهای محمد رضا شاه پهلوی

سری (سوم.چهارم.پنجم )بانک مرکزی

سری سوم بانک مرکزی ایران (۴۳-۱۳۴۲)

این سری از اسکناس‌ها محمد رضا شاه پهلوی در دو رقم ۵۰ ریال با تاریخ ۱۳۴۳ و ۱۰۰ ریال با تاریخ ۱۳۴۲ موجود هستند. این سری آخرین اسکناس‌های تاریخ ‌دار غیریاد بودی در دوره پهلوی به شمار می‌روند.در ادامه با آنتیک ملل فروشگاه سکه واسکناس قدیمی همراه باشید.

1. صد ریال – پشت اسکناس پالایشگاه آبادان

2.پنجاه ریال – پشت اسکناس تونل کوهرنگ و سد آن

سری چهارم و پنجم بانک مرکزی ایران (۴۳-۱۳۴۲) و (۴۵-۱۳۴۴)

اسکناس‌های سری چهارم در ارقام ۲۰، ۵۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریال و سری پنجم در ارقام ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ ریال چاپ شدند. طرح این دو سری همانند سری دوم و سوم بوده اما بدون تاریخ هستند.

1.بیست ریال – پشت اسکناس مینیاتور شکارگاه

2.پنجاه ریال – پشت اسکناس تونل کوهرنگ و سد آن

3.صد ریال – پشت اسکناس پالایشگاه آبادان

4.دویست ریال – پشت اسکناس پل ورسک

5.پانصد ریال – پشت اسکناس نقش جام مارلیک

6.هزار ریال – پشت اسکناس آرامگاه حافظ

adminmatin
ارسال دیدگاه