اسکناسهای محمد رضا شاه پهلوی سری یکم و دوم

سری یکم و دوم بانک ملی ایران (۱۳۲۳ و ۱۳۲۵)

اسکناس‌های محمدرضاشاه تنها در این دو سری تک ‌زبانه (فارسی) بوده و در سری‌های بعد به دو زبان (فارسی و انگلیسی) انتشار یافته‌اند،با آنتیک ملل همراه باشید.

سری اول بانک ملی ایران در ارقام ۵، ۱۰، ۲۰ و ۱۰۰ ریال (قهوه‌ای) در سال ۱۳۲۳ و سری دوم با ارقام ۵۰، ۱۰۰ (بنفش)، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۲۵ منتشر شدند.

نمونه پولهای محمد رضا پهلوی

adminmatin
ارسال دیدگاه