اسکناسهای محمد رضا شاه پهلوی سری پنجم بانک ملی ایران (۱۳۳۲)

سری ۱۳۳۲ همانند سری ۱۳۳۰ طراحی شد و تفاوت این اسکناسهای پهلوی تنها در سال درج شده بر روی اسکناس و امضای رئیس کل و بازرس دولت است در ادامه با آنتیک ملل همراه باشید.

اسکناسهای محمد رضا شاه پهلوی سری ششم بانک ملی ایران (۱۳۳۳)

این سری در ارقام ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ ریال منتشر شد که به سری نیمرخ معروف است.

1. ده ریالی پهلوی– روی اسکناس تصویری از ستون‌های تخت جمشید. پشت اسکناس عنوان: آرامگاه ابن سینا

2. بیست ریالی پهلوی- روی اسکناس: تقابل شهریار و شیر. پشت اسکناس عنوان: بنای مرکزی بانک ملی ایران

3. پنجاه ریالی پهلوی- پشت اسکناس عنوان: تونل کوهرنگ و سد کوهرنگ

4. صد ریالی پهلوی – پشت اسکناس عنوان: پالایشگاه آبادان

adminmatin
ارسال دیدگاه