اسکناسهای محمد رضا شاه پهلوی سری هفتم بانک ملی ایران (۱۳۳۷)

این سری از اسکناسهای محمد رضا شاه پهلوی در ارقام ۱۰، ۲۰ و ۲۰۰ ریال به چاپ رسید و آخرین سری منتشر شده توسط بانک ملی ایران به عنوان نهاد صادرکننده اسکناس در ایران تا سال ۱۳۳۹ است.در ادامه با آنتیک ملل همراه باشید .

1. ده ریالی پهلوی دوم- پشت اسکناس تصویر سد کرج

2. بیست ریالی پهلوی دوم- پشت اسکناس تصویر مجسمه رضاشاه در جلوی هتل قدیم رامسر.

3. دویست ریالی پهلوی دوم- روی اسکناس ستون‌های تخت جمشید و نمایی از کاخ تچر – پشت اسکناس تصویر فرودگاه مهرآباد

adminmatin
ارسال دیدگاه