اسکناسهای محمد رضا شاه سری چهارم بانک ملی ایران (۱۳۳۰)

در این سری علاوه بر درج نام بانک ملی ایران با حروف لاتین، ارزش اسکناس نیز با حروف انگلیسی درج گردیده است؛ اما ابتدا واحد پول و سپس مقدار آن چاپ شده (RIALS 10) که از نظر دستور زبان انگلیسی صحیح نیست.در این مقاله با سری چهارم اسکناسهای محمد رضا شاه پهلوی آشنا می شوید،در ارامه با آنتیک ملل همراه باشید.

اسکناس 10 ریالی محمد رضا پهلوی: پشت اسکناس عنوان: مهر سلطنتی داریوش کبیر

اسکناس 20 ریالی محمد رضا شاه پهلوی:پشت اسکناس عنوان:عالی قاپو اصفهان

اسکناس 50 ریالی محمد رضا شاه پهلوی: پشت اسکناس عنوان: کاخ داریوش کبیر در تخت جمشید (کاخ تچر)

اسکناس 100 ریالی محمد رضاشاه پهلوی:پشت اسکناس عنوان: داریوش یکم بر تخت پادشاهی

اسکناس 200 ریالی محمد رضاشاه پهلوی:پشت اسکناس عنوان: پل الله وردی خان در اصفهان

adminmatin
ارسال دیدگاه