اسکناسهای سری دوم بانک مرکزایران (۱۳۴۱)

این سری از اسکناس‌های محمد رضا شاه پهلوی در ارقام ۵۰ (تاریخ درشت و تاریخ ریز)، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریال موجود هستند.

طرح کلی این اسکناس‌ها تا سری یازدهم بانک مرکزی ایران تقریبا ثابت بوده و تنها پرتره محمدرضا شاه و رنگ زمینه نام بانک تغییر کرده اند در ارامه با آنتیک ملل همراه باشید.

1.پنجاه ریال پهلوی- پشت اسکناس تونل کوهرنگ و سد آن

2.پانصد ریال پهلوی- پشت اسکناس نقش جام مارلیک

3.هزار ریال پهلوی – پشت اسکناس آرامگاه حافظ

adminmatin
ارسال دیدگاه